EG en Korea akkoord over auteursrechten

BRUSSEL (tijd) - De Europese Gemeenschap en Zuid-Korea zijn het eens geworden over de manier waarop de intellektuele eigendom in Zuid-Korea zal beschermd worden. Dit betekent dat de Zuidkoreaanse regering beloofd heeft de intellektuele eigendomsrechten van Europese bedrijven op dezelfde manier te beschermen als die van Amerikaanse bedrijven.