Advertentie
Advertentie

EG en lidstaten samen in nauwere kontrole voeding

BRUSSEL (tijd) - De Europese kommissie stelt de EG-lidstaten een nauwere samenwerking voor inzake voedingswaren voor menselijk gebruik. Die samenwerking moet vooral slaan op de evaluatie van de risico's, het verwezenlijken van epidemiologisch onderzoek inzake ziekten en de realizatie van voedingsenquêtes om de voorwaarden voor het gebruik van additieven te evalueren of grenswaarden vast te stellen voor andere substanties die in voedingswaren worden gebruikt.