EG erkent recht van Duitse volk om zijn eenheid te herstellen

(van onze verslaggever) STRAATSBURG (tijd) - "Wij streven de versterking van de vrede in Europa na. Het Duitse volk zal hierin op grond van een vrije zelfbeschikking zijn eenheid terugvinden. Dit proces moet zich vreedzaam en demokratisch voltrekken. Akkoorden en verdragen en alle beginselen van de Slotakte van Helsinki moeten daarbij in het raam van een dialoog en een Oost-West-samenwerking geëerbiedigd worden. Dit proces moet zich eveneens in het perspektief van de Europese integratie voltrekken.'