EG-export naar Japan stijgt

Tijdens het halfjaarlijkse overleg op hoog niveau tussen de Europese Gemeenschap en Japan, dat deze week in Tokio plaatsvond, heeft de Japanse regering beloofd dat zij Europese bedrijven dezelfde toegang tot haar markt zal verlenen als Amerikaanse. Dit betekent dat handelstoegevingen die Japan de voorbije maanden Amerikaanse bedrijven deed in het raam van bilaterale Amerikaans-Japanse akkoorden, ook voor Europese bedrijven zullen gelden. Een en ander werd in Tokio meegedeeld door de Horst Krenzler, direkteur-generaal voor externe betrekkingen bij de EG- kommissie, die de EG-afvaardiging leidde.