Advertentie
Advertentie

EG-fiat voor Waalse onderzoeksteun

(tijd) - de Europese kommissie keurde gisteren de steunregeling van het Waalse gewest vooronderzoek en ontwikkeling goed. De Waalse steun komt in de plaats van de vroegere nationale steun in het kader van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek in de Nijverheid en de Landbouw (IWONL) en de prototypesteun. Dit jaar is er een budget mee gemoeid van 73 miljoen ecu. De steun neemt de vorm aan van een subsidie van 50% voor het basisonderzoek. Voor toegepast onderzoek en ontwikkeling worden renteloze voorschotten toegekend.