Advertentie
Advertentie

EG garandeert oktrooi voor biotechnologische vondsten

BRUSSEL (tijd) - De EG-landen stemmen in met de oktrooibaarheid van biotechnologische uitvindingen. De regels die gisteren werden goedgekeurd, bieden de mogelijkheid levende materie (zowel van plantaardige, dierlijke als menselijke oorsprong) te brevetteren. Een aantal delegaties tekende moreel bezwaar aan tegen de oktrooi-richtlijn. De regels die gisteren werden goedgekeurd door de EG-ministers verantwoordelijk voor de interne markt, bieden een wettelijk kader voor biotechnologische uitvindingen. De toekenning van oktrooien voor biotechnologische vondsten wordt immers op EG-niveau geharmonizeerd. De lidstaten moeten de richtlijn ten laatste tegen eind 1996 in nationale wet hebben omgezet. Het verlenen van een oktrooi zou het Europees genetisch onderzoek moeten stimuleren en de vlucht van vorsers en bedrijven moeten stoppen.