EG heeft belangrijke taak te vervullen in Arabische wereld

BRUSSEL (tijd) - De EG moet twee stappen zetten om de Arabische wereld te ontrukken aan de politieke en ekonomische malaise waarin die zich momenteel bevindt. Europa moet enerzijds zijn volle gewicht in de schaal leggen om het vredesoverleg in het Midden-Oosten te doen slagen. Anderzijds moet het de handelsbelemmeringen afbouwen en Arabische produkten makkelijker toegang verschaffen tot de Europese markten.