Advertentie
Advertentie

EG heeft bezwaren tegen Brusselse expansiesteun

(tijd) - De EG-kommissie heeft bezwaren tegen de nieuwe expansiewetgeving die het Brusselse gewest heeft uitgewerkt. De kommissie besliste gisteren een procedure te openen wegens inbreuk op de bepalingen uit het verdrag van Rome inzake staatssteun aan bedrijven. Het Brussels gewest moet zijn reglementering aanpassen, zoniet stapt de kommissie naar het Europees Hof van Justitie.