EG heft enkel ecotaks als VS volgen

BRUSSEL (tijd) - De Belgische minister van leefmilieu Laurette Onkelinx overweegt een energiebelasting in te voeren. De Europese heffing op energieverbruik en CO2-uitstoot komt er enkel indien de belangrijkste handelspartners, de VS en Japan, gelijkaardige maatregelen treffen.