EG hoopt op positief Iers referendum

(van een medewerker) (tijd) - Gedurende deze korte week daalde de dollar verder tot 1,57 DM. Het gebrek aan overtuigende ekonomische cijfers en het grote renteverschil met Europa hielden de munt op een laag pitje. De Duitse mark kon daardoor binnen het EMS de winst van vorige week behouden. Het was overigens weer een heel rustige week. De dollar slaagde er niet in door 1,60 DM te breken, alhoewel dit niveau een keer geraakt werd. De kleinhandelsverkopen voor de maand mei waren minder dan verwacht. (+0,2 procent), en het cijfer voor april werd fors naar beneden herzien (+0,4 procent). Dit heeft tot gevolg dat de ekonomische groei voor het tweede kwartaal lager zou kunnen uitvallen dan de 2,4 procent van het eerste kwartaal. De index van de producentenprijzen steeg sterker dan verwacht, maar dit was toe te schrijven aan eenmalige faktoren die weinig invloed op de ekonomie zullen hebben. De geringe stijging van de konsumptieprijzen bewees dat de inflatie nog geen probleem is.