EG-inflatie 2 procent hoger sinds Golfkrisis

BRUSSEL (tijd) - Sinds het begin van de Golfkrisis is de gemiddelde inflatie in de Europese Gemeenschap met 2,0% gestegen (juli 1990 vergeleken met oktober 1990). In een mededeling waarschuwt EG- kommissielid Henning Christophersen voor die snelle stijging gedurende de drie betrokken maanden. Het komt er volgens hem op aan de inflatie onder kontrole te houden om een gezonde ekonomische ontwikkeling te waarborgen. Wel troost Christophersen zich met de gedachte dat de inflatiestijging tijdens die drie maanden in de Verenigde Staten nog iets hoger lag, namelijk 2,4%.