Advertentie
Advertentie

EG-inflatie opnieuw gematigd in juni

(tijd) - Dank zij matige stijgingen en lichte dalingen van de verbruiksprijzen in de meeste EG-lidstaten, bleef de stijging van de index der verbruiksprijzen in de EG in juni beperkt tot gemiddeld 0,3 %. Dat is de laagste stijging die Eurostat sinds het begin van dit jaar noteerde. Over een periode van 12 maanden (juni 1990 vergeleken met juni 1989) betekent dit toch nog een inflatie van gemiddeld 5,4%, vergeleken met 4,7% in de Verenigde Staten en 2,2% in Japan. In een mededeling wijst EG-kommissielid Henning Christophersen erop dat die 5,4% de Gemeenschap ertoe moet aanzetten waakzaam te blijven op het vlak van de inflatie.