EG-inflatie tot 6% herleid in november

BRUSSEL (tijd) - Dank zij de daling van de index der verbruiksprijzen in een aantal EG-lidstaten kon die index voor de Gemeenschap als geheel in november op hetzelfde peil gehandhaafd blijven. Op jaarbasis daalde de gemiddelde EG-inflatie in november tot 5,9%, tegen 6,3% in oktober.