EG: ingrijpen bij krisis in wegtransport

(tijd) - De Europese kommissie wil al te grote verstoringen op de markt voor het goederenvervoer over de weg tegengaan. Ze stelt daartoe een systeem voor om de ontwikkelingen op die markt op de voet te volgen en om bij krisistoestanden in te grijpen. Het kommissie- mekanisme zou vanaf 1 januari 1991 toegepast moeten worden.