EG is in de voorbije jaren protektionistischer geworden

(tijd) - "De Europese Gemeenschap (EG) heeft zich in de voorbije jaren in toenemende mate van de buitenwereld afgeschermd. Naar mijn mening is men hier op de verkeerde weg. Het kunstmatig sturen van handelsstromen is ekonomisch onverstandig en is eveneens strijdig met de doelstellingen van de EG. De toenemende protektionistische tendens in Europa kan bovendien contra-produktief werken'.