EG keurt steun aan scheepsbouw goed

De Europese kommissie heeft na onderzoek de Nederlandse en de Franse staatssteun aan de scheepsbouw goedgekeurd. De voorstellen die beide landen aan de kommissie hebben voorgelegd beantwoorden immers aan de Zesde Richtlijn voor steun aan de scheepsbouwsektor.