EG-kommissie in beroep tegen PVC-arrest

BRUSSEL (tijd) - De Europese kommissie zal beroep aantekenen tegen een arrest dat de rechtbank van eerste aanleg van het Europees Hof van Justitie eergisteren velde. Hierin zegt de rechtbank dat een beslissing van de kommissie van 21 december 1988 wegens procedure-fouten als onbestaande moet beschouwd worden. (Tijd van gisteren)