EG-kommissie wil het kopiëren

Hoe moet het met de bescherming van de auteursrechten in de toekomstige eengemaakte Europese markt? Hiervoor bestaan in de onderscheiden lidstaten immers uiteenlopende wetgevingen. En hoe kunnen die auteursrechten nog beschermd worden, nu het namaken en kopiëren van kunstwerken dank zij de moderne technieken kinderspel is geworden? Dit zijn vragen die opduiken in een "groenboek' van de Europese kommissie over de auteursrechten. Vragen waarover ze een gesprek wil aanvangen met alle betrokken middens.