EG-konferentie over bedrijven en regio's

(tijd) - De Europese kommissie zal in de eerste helft van volgend jaar een konferentie bijeenroepen om de bijdrage van het bedrijfsleven tot de ontwikkeling van de gewesten te bestuderen in het licht van de voltooiing van de eenheidsmarkt.