EG laat beperkte steun toe aan steenkoolindustrie

BRUSSEL (tijd) - De Europese kommissie is bereid ook in de toekomst de ogen te sluiten voor staatssteun aan de steenkoolindustrie. De steun kan enkel gegeven worden indien de produktiekosten substantieel worden verminderd. De nieuwe steunregeling moet nog (eenparig) door de lidstaten worden goedgekeurd en gaat in beginsel in vanaf 1 januari 1994.