EG-landen in verdeelde slagorde naar westerse top

(van onze verslaggever) KOPENHAGEN (tijd) - De EG-landen, die volgende maand in Tokio aan de westerse ekonomische topkonferentie van de zeven rijkste landen (G-7) deelnemen, zullen er niet met één stem spreken. Daarvoor zijn hun meningsverschillen over de liberalizering van de landbouwhandel te groot.