EG-lening van 60 miljoen ECU

In het raam van het nieuwe gemeenschapsinstrument of gemeenschapslening, heeft de Europese Ekonomische Gemeenschap een lening van 60 miljoen ECU uitgeschreven. Ze heeft een looptijd van iets meer dan 3 jaar, een rente van 9 1/8 % en een uitgifteprijs van 101 1/8 %. De lening zal gebruikt worden voor de herfinanciering van eerder aangegane duurdere leningen.