EG-lening voor Italië

BRUSSEL - Italië kan rekenen op een lening van de Europese gemeenschap van 8 miljard ecu, omgerekend ongeveer 320 miljard frank. Minister van financien Philippe Maystadt bevestigde, dat de EG-ministers van financien maandag in Brussel met de lening hebben ingestemd. De EG leent het geld op de internationale kapitaalmarkt en leent het dan door aan Italië. Italië blijft veranwoordelijk voor de aflossing van de lening, maar de EG staat garant. Italië krijgt de lening in vier gelijke tranches, gespreid over de periode 1993 tot 1995. Een belangrijk deel van de diskussie ging maandag nog over de garanties die de EG van Italie eist voordat het een volgende tranche krijgt uitgekeerd, aldus minister Maystadt. Italie heeft begin oktober om de lening gevraagd "ter ondersteuning van de ekonomie en de overheidsfinancien'. De lire bevindt zich momenteel buiten het EMS, maar wil zo snel mogelijk terugkeren. De EG waakt erover of de Italiaanse regering het overheidstekort kan beteugelen.