EG-leningen Estland en Letland

BRUSSEL (tijd) - De Europese Gemeenschap heeft gisteren overeenkomsten ondertekend voor de toekenning van leningen aan Estland en Letland. Aan Estland kent de EG een lening van 40 miljoen ecu toe, waarvan een eerste schijf van 20 miljoen ecu meteen vrijgegeven wordt en een tweede tijdens het tweede kwartaal 1993. Aan Letland wordt een lening van 80 miljoen ecu toegekend, waarvan de eerste schijf van 40 miljoen ecu thans vrijgegeven wordt en de tweede eveneens tijdens het tweede kwartaal van dit jaar. De leningen passen in globale financieringspakketten van respektievelijk 100 en 200 miljoen dollar die de Groep van 24 industrielanden voor Estland en Letland voorzien heeft. Met die leningen wil de G-24 de betalingsbalans en de reservepositie van de Baltische staten verstevigen, om aldus de overgang naar een marktekonomie te vergemakkelijken.