EG-leningen voor 450 mln Lux. fr.

(tijd) - In het raam van de leningsaktiviteiten van de Europese Gemeenschap, is de Europese kommissie tot vier privé-plaatsingen voor in totaal van 450 miljoen Luxemburgse frank overgegaan. De operatie maakte het voorwerp uit van een vaste overname door een bankconsortium onder leiding van de Crédit Lyonnais.