EG-lidstaten bijna eens over een gemeenschappelijke omroepwetgeving

BRUSSEL (tijd) - Met een gekwalificeerde meerderheid werd gisterenmorgen om 2 uur door de EG-ministers voor de interne markt een politiek akkoord bereikt over de gemeenschappelijke regels voor het toekomstig Europese omroepbestel of de "televisie zonder grenzen'. Een formele beslissing over de desbetreffende richtlijn zal pas tijdens de ministerraad van 13 en 14 april vallen. Tegen die tijd moet nog overeenstemming bereikt worden over enkele onderdelen van de richtlijn, zoals het probleem van de auteursrechten. Het beginselakkoord van gisteren laat de Gemeenschap in ieder geval toe zich vandaag in Straatsburg aan te sluiten bij de konventie van de Raad van Europa over de vrije uitwisseling van radio- en TV-programma's in de Europese landen.