Advertentie
Advertentie

EG-luchtvaartbeleid ook open voor Oostbloklanden

(tijd) - Door de ontwikkelingen in Oost-Europa zijn ook de huidige bilaterale luchtvaartrelaties tussen EG-lidstaten en Oosteuropese landen aan herziening toe. Dat zei EG-kommissielid voor vervoer Karel Van Miert gisteren op de konferentie over Oost-West luchtverkeer in Parijs. De bijeenkomst in de lichtstad werd georganizeerd door de internationale kamer van koophandel. Van Miert nodigde andere landen uit zich achter het luchtvaartbeleid van de Gemeenschap te scharen. "Het is in het belang van zowel verbruikers als luchtvaartmaatschappijen dat die zonder al te veel overheidsbemoeienis kunnen werken en binnen een multilateraal kader dat de traditionele bilaterale relaties vervangt.'