EG-ontwerpbegroting 1989 stijgt met slechts 5,9 procent

Nadat de voorzitter van het Europees parlement, lord Plumb, gisterenmorgen zijn handtekening onder de gemeenschapsbegroting 1988 had gezet, waardoor die eindelijk aangenomen is, keurde de Europese kommissie in de voormiddag haar voorontwerp goed voor de begroting 1989. Dit ligt 5,9 procent hoger dan de begroting 1988. Dit voorontwerp is het eerste dat opgesteld werd in het raam van het nieuwe stelsel der eigen middelen, dat de Gemeenschap een ruimere financiële armslag geeft. Hopelijk kan de begrotingsprocedure daardoor de komende jaren iets normaler verlopen dan de voorbije jaren, toen de Gemeenschap zich bij gebrek aan geld van het ene begrotingskonflikt in het andere stortte en zich herhaaldelijk, zoals sinds begin dit jaar, met voorlopige twaalfden moest behelpen.