Advertentie
Advertentie

EG op werkbezoek bij

Een afvaardiging van ambtenaren en experten van de Europese Gemeenschap heeft deze week een bezoek gebracht aan het IMoS-projekt van de Interkommunale maatschappij voor hulp aan gehandicapten en voor jeugdbescherming in Limburg (IGL). IMoS, waar gehandicapten een sekretariaatsopleiding kunnen volgen, kadert in het EG-aktieprogramma voor de integratie van minder-validen in het arbeidsleven.