EG overweegt noodhulp aan Sovjetunie

BRUSSEL (tijd) - De Europese Gemeenschap wil een maximaal beroep doen op de financiële mekanismen van IMF en Wereldbank om de landen van Oost- en Centraal Europa evenals de Sovjetunie te helpen bij hun betalingsbalans-problemen. De EG overweegt ook zelf een noodhulp aan de Sovjetunie. Een formele beslissing hierover valt volgende week op de EG-topontmoeting van staatshoofden en regeringsleiders. Op hun vergadering gisteren bereikten de EG-ministers van buitenlandse zaken ook een impliciet akkoord over Italiaanse voorstellen over deEuropese politieke unie.