EG-parlement bevriest hulp aan USSR

BRUSSEL (tijd) - De hulp aan de Sovjetunie en de Oosteuropese landen, alsmede andere externe uitgaven mogen de uitgaven voor de ontwikkeling van de Europese Gemeenschap en bestaande uitgavenposten voor derde landen niet in het gedrang brengen.