EG praat met Oosteuropese landen over associatie

BRUSSEL (tijd) - Vandaag worden in Brussel de onderhandelingen geopend over associatieakkoorden tussen de Europese Gemeenschap en respektievelijk Hongarije, Polen en Tsjechoslovakije. Die akoorden zullen heel wat verder reiken dan de handels- en samenwerkingsakkoorden die de Gemeenschap de voorbije maanden met die en nog andere Oosteuropese landen sloot.