Advertentie
Advertentie

EG-raad beperkt snoeiwerk in

Dank zij de verhoogde geldmiddelen waarover de Gemeenschap sinds kort beschikt, verliep de eerste lezing van de ontwerp-begroting 1989 iets vlotter dan dit de voorbije twee jaar het geval was. De EG-begrotingsministers die dinsdag die eerste lezing aanvatten, kwamen hier pas gisterenmorgen in de vroege uurtjes mee klaar, maar dat is meer een kwestie van traditie. In de door hen opgestelde ontwerp-begroting worden voor 1989 verbinteniskredieten ten belope van 47,567 miljard ECU voorzien en betalingskredieten ten belope van 46,010 miljard ECU. De Europese kommissie die in haar voorontwerp respektievelijk 47,998 en 46,462 miljard ECU had voorzien, sprak gisteren bij monde van kommissielid Christophersen haar tevredenheid uit over het feit dat de raad 99 procent van haar voorstellen had aanvaard.