EG-rapport: struktuurfondsen spijsden ook rijke lidstaten

BRUSSEL (tijd) - In de periode 1989-1993 zullen er in de armere EG-lidstaten 500.000 jobs zijn bijgekomen. Maar ook de rijkere landen van de Gemeenschap hebben onrechtstreeks veel vruchten geplukt van de hervorming van de Europese struktuurfondsen. Zo blijkt uit een tussentijds rapport van de EG-kommissie over de hervormingen van 1988 (het pakket Delors-I).