EG-restituties voor export van kaas met haar

BRUSSEL (tijd) - De lezing van het jongste verslag van de Europese Rekenkamer over de fraude in de zuivelsektor doet de haren te berge rijzen. De Europese Gemeenschap keert immers exportrestituties uit voor kaas die dierenhaar bevat. Dit is maar één van de fraudegevallen waarvan het verslag melding maakt. De Rekenkamer dringt dan ook op de oprichting van een apart kontrole-orgaan aan.