EG-Roemenië: associatie

BRUSSEL (tijd) - In Brussel werden de onderhandelingen afgerond over een associatie-akkoord tussen de Europese Gemeenschap en Roemenië. Het akkoord zal midden november in Boekarest geparafeerd worden. De EG sloot dergelijke associatie-akkoorden reeds met Polen, Hongarije en Tsjechoslovakije. Ze gaan een stap verder dan de samenwerkingsakkoorden op ekonomisch en handelsgebied die de EG met de voormalige Oostblok-landen sloot.