EG-Slovenië: samenwerkingsakkoord

BRUSSEL (tijd) - De EG-kommissie heeft een samenwerkingsakkoord op ekonomisch en handelsgebied tussen de EG en Slovenië geparafeerd. Het gaat om het eerste akkoord van de Gemeenschap met een land dat destijds deel uitmaakte van Joegoslavië. Tegelijkertijd werd een financieel protokol tussen de EG en Slovenië gesloten ten gunste van de vervoersinfrastruktuur in Slovenië, terwijl ook een apart transportakkoord gesloten werd.