EG-sojaverwerkers klagen over Amerikaanse dumping

(tijd) - De Europese producenten van sojaschroot hebben bij de Europese kommissie een klacht ingediend tegen de invoer van dit produkt vanuit de Verenigde Staten tegen dumpingprijzen. De klacht moet gezien worden in het raam van het jarenlang aanslepend Amerikaans-Europees geschil rond de subsidies die de Europese Gemeenschap ten gunste van de produktie van oliehoudende zaden toekent.