Advertentie
Advertentie

EG stak reeds 200 miljoen ecu in privatizeringen in Oost-Europa

BRUSSEL (tijd) - De steun die de Europese Gemeenschap voor de ekonomische hervormingen in Oost-Europa verleent, gaat voor een flink deel naar de privatizering van overheidsbedrijven. Zo kende het Phare-programma sinds 1990 437 miljoen ecu toe voor de ontwikkeling van de privé-sektor in Oost-Europa. Van dit bedrag ging 200 miljoen ecu naar de privatizering van staatsbedrijven.