EG start zoektocht naar voorloper centrale bank

(van onze verslaggever) LUXEMBURG (tijd) - De tweede faze van de Europese ekonomische en monetaire unie (EMU) moet op 1 januari 1994 aanvangen. Dat werd zaterdag jl. door de regeringsleiders van de EG-landen, met uitzondering van de Britse premier John Major, tijdens de Europese Raad in Luxemburg opnieuw bevestigd. Dat van bij de start van die 2de faze nog geen werk moet gemaakt worden van de oprichting van een Europese centrale bank (ECB), schijnt nu wel door iedereen aanvaard te worden. Hoe de oprichting van die ECB moet voorbereid worden, is een nog onbeantwoorde vraag. De Twaalf beslisten wel op hun komende topkonferentie die in december in Maastricht gehouden wordt, zowel het EMU-verdrag als het verdrag over de Europese politieke unie (EPU) goed te keuren. Die plechtige afspraak werd in Luxemburg echter op heel wat skepticisme onthaald. Niemand minder dan de Nederlandse minister-president Ruud Lubbers, sinds gisteren voorzitter van de EG-raad, zei niet te kunnen waarborgen dat beide verdragen in Maastricht inderdaad goedgekeurd zullen worden. Hij wees op het uitdrukkelijke Britse voorbehoud ten opzichte van de uitbouw van de EMU.