EG-steun Syrië en Marokko

STRAATSBURG (belga) - Het Europees parlement heeft geweigerd een eenvormig advies uit te brengen over de financiële protokollen tussen de Europese Gemeenschap enerzijds en Syrië en Marokko anderzijds. Daardoor kunnen die protokollen niet uitgevoerd worden. Voor Syrië was 158 miljoen ecu voorzien en voor Marokko 463 miljoen ecu. Marokko wordt gestraft omwille van de schending van de mensenrechten en de weigering de Westelijke Sahara zelfbeschikking te verlenen. Syrië wordt verweten burgers om politieke redenen op te sluiten en nazi-misdadiger Aloïs Brunner onderdak te bieden. De financiële protokollen met Israël (82 miljoen ecu) en Algerië (350 miljoen ecu) werden wel goedgekeurd, maar het Europees Parlement verzocht de EG-kommissie ze voorlopig niet uit te voeren. Het parlement protesteert daarmee tegen de schending van de mensenrechten in de door Israël bezette gebieden, terwijl het wil wachten tot de toestand in Algerië is opgeklaard. EG-kommissielid Abel Matutes zei dat alleen de EG-ministerraad over de opschorting van beide laatste protokollen kan beslissen.