EG steunt joint-ventures in Azië en Zuid-Amerika

EG-kommissielid Claude Cheysson ondertekende gisteren in Brussel vijf financieringskonventies met ontwikkelingsbanken uit 5 EG-lidstaten ten gunste van direkte privé- investeringen in Azië en Zuid-Amerika, vooral via joint- ventures tussen Europese bedrijven en bedrijven van de betrokken landen. Die investeringen, waarbij vooral de KMO's moeten betrokken worden, wil de Europese kommissie gepaard laten gaan met een overdracht van technologie en know-how, om aldus de produktiviteit en de ekonomische doeltreffendheid in de beoogde ontwikkelingslanden te vergroten. Krachtens de financieringsakkoorden draagt de Gemeenschap gedeeltelijk bij tot de totstandkoming van de gemengde bedrijven.