EG steunt jongeren en langdurig werklozen

(tijd) - De Europese kommissie stelde gisteren de bedragen vast die het Europees sociaal fonds tijdens de periode 1990- 1992 voor de bestrijding van de langdurige werkloosheid en voor de inschakeling van jongeren in het beroepsleven zal uitgeven. Dat zijn respektievelijk de derde en vierde prioriteit van de steunakties van de Europese struktuurfondsen. De eerste prioriteit is de steun aan de achtergebleven gewesten in de Gemeenschap en de tweede is de steun aan in verval geraakte industriezones. Voor die tweede prioriteit stelde de kommissie gisteren eveneens de meerjarige steunbedragen vast (zie hieronder).