EG steunt onderzoek in staalsektor

Voor 82 technische onderzoeksprojekten en 7 demonstratieprojekten in de staalsektor wil de Europese kommissie 30 miljoen ECU uittrekken. Ze heeft hiertoe nog een eenvormig advies van de EG-raad nodig en moet tevens het raadgevend komitee van de EGKS raadplegen. Die 30 miljoen ECU vertegenwoordigen het totaal bedrag dat in 1988 voor het technisch EGKS-onderzoek is voorzien. Het bedrag valt uiteen in 21 miljoen ECU voor de 82 onderzoeksprojekten en 8,2 miljoen ECU voor de 7 demonstratieprojekten. Het overblijvend bedrag van 724.750 ECU wordt gebruikt voor bijkomende kosten en de verspreiding van de onderzoeksresultaten. Daarnaast zijn er nog 18 andere onderzoeksprojekten die een totaal bedrag van 7,3 miljoen ECU vertegenwoordigen. De financiering hiervan wordt tot later uitgesteld.