EG tegen assemblage

Omdat Japan en de Europese Gemeenschap het oneens blijven over de uitbreiding van de EG-anti-dumpingrechten tot Japanse produkten die in de Gemeenschap geassembleerd worden, heeft Japan het anti-dumping-komitee van de GATT gevraagd zich over dit geschil te buigen.