EG tegen "Merchant' Shipping Act

De Europese kommissie heeft een inbreukprocedure tegen Groot-Brittannië geopend omwille van de "Merchant Shipping Act' van 1988. De bepalingen hiervan leggen immers een aantal voorwaarden m.b.t. de nationaliteit van de individuele eigenaars van vissersboten op. Wanneer de boten eigendom zijn van een vennootschap gelden die nationaliteiseisen ook voor de aandeelhouders en direktieleden van die vennootschap.