Advertentie
Advertentie

EG tegen taksen promotie Belgisch varkensvlees

(tijd) - Eens te meer is de Europese kommissie opgetreden tegen de parafiskale taksen die in België geheven worden om de promotie van landbouwprodukten te financieren. Thans is ze tegen dergelijke taksen voor de promotie van varkensvleesprodukten in het geweer gekomen.