EG tikt Zuid-Afrika op de vingers

(tijd) - EG-kommissielid Manuel Marin heeft de ambassadeur van Zuid-Afrika in Brussel op het matje geroepen om hem op de hoogte te brengen van de toenemende bezorgdheid van de Europese kommissie over de toestand in Zuid-Afrika, vooral na de goedkeuring van de "Disclosure of Foreign Funding Act' door de Zuidafrikaanse regering. Krachtens die nieuwe wet moeten een aantal Zuidafrikaanse verenigingen, die op een door de regering opgestelde lijst voorkomen, bij de regering verslag uitbrengen over de manier waarop ze vanuit het buitenland gefinancierd worden. Meer bepaald moeten ze de oorsprong van de ontvangen gelden en de bestemming hiervan voor bepaalde programma's of projekten bekendmaken. Onlangs voerden de EG-kommissieleden Frans Andriessen en Manuel Marin nog besprekingen met vertegenwoordigers van drie verenigingen die betrokken zijn bij de uitvoering van een EG-programma ten gunste van de slachtoffers van de apartheid en de benadeelde bevolkingsgroepen in Zuid-Afrika. Het gaat om de Zuidafrikaanse Raad van Kerken, de konferentie der katolieke bisschoppen van zuidelijk Afrika en de Kagiso Trust. De drie verenigingen lieten de kommissieleden weten zich niet bij de informatieplicht van de nieuwe wetgeving te kunnen neerleggen. Kommissielid Marin heeft de Zuidafrikaanse ambassadeur dan ook op het belang gewezen dat de EG-kommissie aan de soepele uitvoering van het EG- programma hecht. Iedere inmenging, op grond van de nieuwe wet, in programma's of projekten die door de Gemeenschap gesteund worden en door haar Zuidafrikaanse partners uitgevoerd worden, zal een ernstige verslechtering van de betrekkingen tussen de Gemeenschap en Zuid-Afrika tot gevolg hebben, aldus EG-kommissielid Marin. In een mededeling van de EG-kommissie wordt tenslotte nog gezegd dat de EG- kommissie de uitvoering van genoemd programma op de voet zal blijven volgen en de akties van haar partners in Zuid-Afrika ten gunste van een vreedzame afschaffing van de apartheid en de vorming van een multi-raciale samenleving ten voordele van alle Zuidafrikanen zal blijven steunen.