EG-top voor Europese netwerken maar onzeker over financiering

BRUSSEL (tijd) - Transeuropese vervoers-, energie- en informatienetwerken zullen er wellicht komen, maar hoe die grootscheepse infrastruktuurprojekten zullen gefinancierd worden, staat nog niet vast. Dat bleek gisteren op de Europese Raad, de bijeenkomst van de regeringsleiders van de twaalf EG-landen die vandaag in Brussel eindigt.