EG-Tsjechoslovakije: staalhandel

BRUSSEL (tijd) - In het raam van het associatie-akkoord tussen de EG en Tsjechoslovakije bespraken ambtenaren van beide partijen de voorbije dagen in Brussel de EG-kritiek op de recente stijging van de Tsjechoslovaakse staalexport naar sommige EG-landen. Afgesproken werd dat beide partijen de beschikbare statistieken over die export zullen onderzoeken. Ze willen aldus overeenstemming bereiken over de weerslag van die export op de staalsektor in de EG en in Tsjechoslovakije. De Tsjechoslovaakse ambtenaren verklaarden zich bereid de staalexport van hun land naar de EG te herschikken, om een beter evenwicht te bereiken zowel wat de EG-landen betreft waarnaar uitgevoerd wordt als wat de uitgevoerde staalprodukten betreft. Beide partijen zullen ook van gedachten wisselen over mekaars prijs- en subsidiebeleid in de staalsektor. In juli ontmoeten de ambtenaren mekaar opnieuw.